Tomasz Przybycień

Cryptoscanner manual: Lekcja 4 – usuwanie skanerów

Witaj w czwartym artykule dotyczącym tego jak wykorzystywać w praktyce Cryptoscanner. W poniższym poście zaprezentujemy w jaki sposób można usunąć okno skanera z workspace.

Poniżej znajdziesz video, na którym prezentujemy jak usuwać skanery z okna Workspace:

 

Usuwanie skanerów

Użytkownik może:

1. 1. Usunąć określony skaner z workspace

W tym celu należy zaznaczyć w górnym prawym rogu ustawienia, a następnie wybrać “Close scanner”. Scanner zniknie z danego workspace, ale nadal będzie możliwość jego przywrócenia z poziomu okna “Manage scanners”.
Cryptocurrency Scanner

2. Zminimalizować okno skanera

W tym celu należy wybrać “_” w prawym górnym rogu okna skanera. Skaner zostanie zminimalizowany. Aby przywrócić okno do poprzednich rozmiarów należy ponownie nacisnąć na “_”.
Cryptoscanner

3. Usunąć całkowicie skaner

W tym celu należy wejść w “Manage scanners”, a następnie w kolumnie “Actions” wybrać ikonę “kosz”. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia danego skanera. UWAGA! Nie można przywrócić w ten sposób usuniętego skanera.

Cryptocurrency Scanner